2015 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis

[Trumpai] Ką darysime su "pabėgėliais" iš rytų?

Dabar daugelis kalba apie "pabėgėlius" iš pietų. Dalis tų žmonių yra ekonominiai migrantai, dalis - karo pabėgėliai. Dauguma europiečių nenori jų priimti, o lietuviai dar sako, kad tai nėra mūsų problema. Deja, tai yra mūsų problema ir štai kodėl.

Rusija greitai pralaimės visus savo karus ir dalį jos teritorijos pasiims kinai. Nuliūdę ir išsigandę rusai spruks iš savo tėvynės į Europą. Per kur jie bėgs? Teisingai, per mus ir Lenkiją. Taigi, turėsime tokią pačią problemą kaip ES pietų narės.

Ką darysime? Kreipsimės į Briuselį ir prašysime pagalbos. Ką siūlys Briuselis? Atsakymas priklausys nuo mūsų dabartinio elgesio.

Nemanau, kad "pabėgėlių" išsidalinimas sprendžia problemą. Tai tik laikinas sprendimas. Visa Europa turi ieškoti problemos sprendimo, o mes negalime užsimerkti ir nematyti problemos.