[Citatos] Alexander Tyler ir Alexis de Tocqueille apie demokratiją

Alexander Tyler (Tytler) 1747-1813
„Demokratija egzistuos tol, kol balsuotojai supras, kad jie patys sau gali nubalsuoti dosnias dovanas iš valstybės iždo. Nuo to momento, dauguma visada balsuos už kandidatus, kurie žada didžiausias išmokas iš valstybės iždo, rezultatas toks; kad kiekviena demokratija dėl stabilios politikos nebuvimo, galiausiai sužlunga, ir ją visada pakeičia diktatūra.

Vidutinis pasaulio didžiausių civilizacijų amžius nuo istorijos pradžios buvo apie 200 metų. Per šituos 200 metų, tautos visada progresavo tokia seka:

Nuo priespaudos iki dvasinio tikėjimo;
Nuo dvasinio tikėjimo iki didžios drąsos;
Nuo drąsos iki laisvės;
Nuo laisvės iki apstybės;
Nuo apstybės iki pasitenkinimo;
Nuo pasitenkinimo iki apatijos;
Nuo apatijos iki priklausomybės;
Nuo priklausomybės atgal į priespaudą“.

Alexis de Tocqueille (1805-1859)
„Demokratija negali egzistuoti kaip nekintama valstybės forma“. Ji gali egzistuoti tol, kol balsuotojai suvokia, kad jie gali balsavimu pasiekti sau pagausinimą iš valstybės iždo. Nuo šio momento, dauguma visada balsuoja už kandidatus, kurie žada didžiausias išmokas iš valstybės iždo, ir to rezultatas toks, kad demokratija visada sužlunga praradusi stabilią politiką, ir visada po to seka diktatūra. Vidutinis didžiausių pasaulio civilizacijų amžius - 200 metų” 

Komentarai

Populiarūs įrašai